Vormen waarin ik werk

Stevig aan de slag om zicht en grip te krijgen op jouw thema’s en patronen. Verwerking en aanleren van nieuw gedrag en nieuw denken hoort hier nadrukkelijk bij. Dit traject is volledig maatwerk. We kunnen heel methodisch te werk gaan en werken met reflectieverslagen. Of juist heel erg ingaan op jouw actualiteit en hier creatief op inspelen. Aan jou de taak om input te leveren. Aan mij de schone taak om hier passend op aan te sluiten om jou te ondersteunen tot inzichten te komen en nieuwe stappen te zetten!
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij ik je op interactieve wijze aanzet tot effectief gedrag door: Bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden
Naast live contact op locatie of in mijn praktijk aan huis is het ook mogelijk om een online traject aan te gaan. Hiermee spaar je reistijd en geld wat het maatschappelijk verantwoord maakt. Daarnaast past het ook goed in deze tijd van social distancing. Je kan in je eigen vertrouwde omgeving de diepgang opzoeken. Mijn ervaring inmiddels is dat middels videobellen er evengoed sprake is van diepgang en echt contact. Alles in mijn praktijk is maatwerk en de afstemming en totstandkoming van het traject gaat op een persoonlijke en passende manier. Plan gerust op deze site een gratis en vrijblijvend gesprek. Alles uiteraard geheel volgens de richtlijnen van de privacywetgeving.
Als Guasha therapeut verwelkom ik je graag in mijn praktijkruimte voor een behandeling. Guasha is een therapie die zich niet makkelijk laat vergelijken met andere methodieken. Het is een op zichzelf staande behandelwijze waarbij de huid, veelal het rug en schoudergebied, wordt geschraapt met speciale schraapinstrumenten zoals bijvoorbeeld de platte Jadesteen of hoorn en rode olie. Door deze vorm van behandelen spoor je blokkades op en worden deze effectief aangepakt. Aan elk traject gaat gaat een uitgebreide intake vooraf. De frequentie stemmen we samen af. Een gemiddeld traject ligt rond de 6 behandelingen maar dit ligt natuurlijk volledig aan de aard van de klacht. Het is 100% maatwerk! De behandeling is in principe niet pijnlijk maar kan als intens worden ervaren. Echter voor mensen die bekend zijn met deze vorm van therapie wordt de behandeling veelal als prettig, bevorderlijk en ontspannend worden ervaren.

Aanbod

Schermafbeelding-2018-12-12-om-19.41.32
De drang tot optimaliseren zit van nature in ons mensen. Dit kan een kleine wens tot ontwikkeling zijn simpelweg om niet steeds in dezelfde situaties terecht te komen. Daarnaast is het voor sommige mensen een tweede natuur om doorlopend te leren en te ontwikkelen. In deze snelle maatschappij worden we meer dan ooit uitgedaagd om bij onszelf te blijven en ons vooral bezig te houden met zaken die bij ons passen. Natuurlijk werkt het niet zo eenvoudig in de echte wereld en worden we continu uitgedaagd. We mogen leren ons te verhouden met verwachtingen van onszelf en die van anderen. We hebben te maken met boodschappen uit onze jeugd die nog steeds van invloed zijn op de dingen die we doen en de keuzes die wel wel of juist niet maken. Persoonlijk ontwikkelen ligt veelal op het vlak om te gaan zien wie je bent en waar je over gaat. Welke keuzes passen bij jou? Welke belemmeringen of contra-productieve patronen liggen op je pad of zijn verweven geraakt met wie je bent? Hoe ga je om met druk en verwachtingen en wat wil je voor jezelf? Professionele ontwikkeling ligt in dezelfde lijn echter mag je je hier verhouden met de professionele context en wat deze van jou verwacht. Welke competenties mag je doorontwikkelen of aanscherpen? Op welke kwaliteiten kan je echt doorbouwen? Hoe ga je om met factoren als (bedrijfs)cultuur en stress en conflicten? Hoe kan je echt tot je recht komen als professional? Zit je eigenlijk wel op je plek?
Schermafbeelding-2018-12-12-om-19.41.36
In tijden van een hoog ziekte-verzuim in bedrijven en organisaties en veel mensen met een mentale overbelasting lijken te kampen is het des te belangrijker om te onderzoeken wat er passend is. De diagnose Burn-out is veel gesteld. Burn-out is een containerbegrip waar veel factoren, situaties en symptomen onder kunnen vallen. Als je zou Googlen op Burn-out krijg je ontzettend veel informatie en links en lijkt iedereen te weten wat er nodig is en wat er met je aan de hand is. Toch blijkt het veel genuanceerder te liggen en is er een bredere kijk en dito aanpak nodig om daadwerkelijk tot een effectief traject te komen wat voor iedereen iets anders in kan houden. De balans is zoek! Dit komt tot tot uiting in veel gebieden. Denk hierbij aan de balans tussen inspanning en ontspanning, werk en privé, wat je laat zien en wie je eigenlijk bent. Maar dit zijn nog enkel voorbeelden van wat er aan de oppervlakte zichtbaar is. De mentale overbelasting door bijvoorbeeld lange blootstelling aan stress of juist sensorische deprivatie (Bore-out) hebben ook invloed op je lichamelijke gesteldheid en je hormonaal systeem. Emoties die zich hebben vastgezet in je systeem. Kortom een bijzondere puzzel en ook zeker een kans om op meerdere levensgebieden weer in de juiste energie te komen. Tijd en hier mee bezig mogen zijn kan zeker voorwaardenscheppend zijn. Heldere passende begeleiding en een brede aanpak en rust om te herstellen. Wat niet betekent dat een lang ziekte-verzuim hierin het soort rust is wat geboden is. Vaak is juist thuiszitten een aanleiding om je niet meer zo nuttig te voelen en dat je voelt alsof je even niet meer zo mee-doet in het leven. Juist het aanvoelen van wat je energie geeft en wat je past is helpend. Dit uiteraard als de tijd rijp is en het hoofd, lijf en hart klaar zijn voor een nieuwe richting. Nieuw gedrag, helpend denken en een gevoel wat hiermee in lijn ligt.
Schermafbeelding-2018-12-12-om-19.41.46
Emoties vormen een belangrijk aspect van ons leven. ze helpen ons in balans te blijven en hebben een belangrijke signaalfunctie. Wanneer je emotionele huishouding uit balans raakt kan dat belemmerend werken en je zelfs uitputten. Denk hierbij aan langdurige stress of gevoelens van schaamte of schuld. Als we emoties onderdrukken stapelen ze zich op en komen ze uiteindelijk versterkt tot uiting. Via lichaamsgericht werk, energetische oefeningen en mentale technieken help ik je om je emoties beter te leren managen. Op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot Guasha therapeut. Een fysieke behandelmethode uit de Chinese geneeskunde die naast het behandelen van fysieke ongemakken ook zeer effectief is in het losmaken van emoties die zich genesteld hebben in je lijf en nog specifieker in het bindweefsel. Zelf heb ik aan den lijve mogen ervaren hoe bijzonder effectief deze behandeling is en wat het in gang kan zetten.
dkajlfa
Zelforganisatie of zelfsturing is een grote tendens binnen diverse branches in Nederland op dit moment. Maar van instructiegericht werken binnen een top-down organisatie of bedrijf bereik je dat niet zomaar bij je medewerkers en teams. Naast een cultuurverandering moet er veel aandacht zijn voor het inzichtelijk maken van patronen, kwaliteiten en ook de weerstand om vervolgens nieuwe stappen te kunnen zetten. Het aanwijzen van kernrolhouders binnen team is hierbij bijvoorbeeld belangrijk en zorgen dat het team zich committeert aan het proces en elkaar als collega's. Managers hebben hier een cruciale rol. Hierbij ondersteun ik, confronteer ik en zwengel ik actief het proces aan. Zowel in groepsverband als individueel. Resultaatgericht met veel oog voor het proces! Je kan hierbij denken aan teamcoaching of intervisie gericht op het zelforganisatie-vraagstuk